Ontstaan Bonisa

Bonisa Zending bestaat officieus sinds 1957. Mevrouw M.A. Mijnders van Woerden begon toen heel kleinschalig met thuisfrontarbeid dat het doel had om door geloofszending het zendingswerk in het toenmalige Rhodesia (nu: Zimbabwe) geestelijk en financieel te steunen. In 1974 werd de Stichting Bonisa Zending opgericht. De thuisfrontactiviteiten breidden zich door de wereldwijde contacten met zendingsarbeiders uit en richtte zich meer en meer op China. Tot op vandaag zijn er nauwe banden met onder andere de Miao en de Lisu christenen. Een belangrijk zendeling onder deze bevolking was James Otram Fraser. Zijn werk mag door Bonisa voortgezet worden

Zending in China

Pas in de 19e eeuw heeft de zendingsgeschiedenis van China zich sterk ontwikkeld. Al vele eeuwen daarvoor zijn de vele pogingen om het Evangelie in China te brengen steeds op niets uitgelopen. De protestantse zending vanuit Engeland krijgt begin 1800 wel een voet aan de grond. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de Bijbel in het Chinees vertaald.

Door de vele burgeroorlogen die woedden tijdens en na de val van het laatste keizerrijk was het niet eenvoudig en zonder gevaar in China het Evangelie te brengen. Een bekende periode is de zogenamde "boxeropstand" begin 20e eeuw. Tijdens de Culturele Revolutie en het ontstaan van de Volksrepubliek China werd het zendingswerk in China onmogelijk gemaakt. Alle buitenlandse zendelingen moesten in 1956 het land verlaten. Een donkere tijd brak aan voor de nog jonge kerk in China. Pas in de jaren '80 van de vorige eeuw kwamen er voorzichtig openingen om het zendingswerk weer op te pakken. Klik hier voor meer informatie.

 

Zendelingen in China

Nestoriaanse en Roomskatholieke missionarissen hebben door de eeuwen heen geprobeerd het Christendom in China te brengen. Bij tijden is al dit werk totaal vernietigd. Begin 18e eeuw komen de eerste protestantse zendlingen vanuit Engeland in China. Robert Morisson zet in 1807 voet aan wal in China. Hij vertaalt voor het eerst in de geschiedenis de Bijbel in het Chinees. William Chalmers Burns mag in de tweede helft van de 19e eeuw het Woord zaaien, waar Morrisson geploegd heeft. Ook de bekende James Hudson Taylor reist in die tijd naar China. Hij richt de China Inland Mission op. Vele zendelingen volgen. Begin 20 eeuw meldt ook James Outram Fraser zich bij de C.I.M. Op 22 jarige leeftijd begint hij zijn arbeid onder de Lisu's hoog in de bergen van Zuidwest China. Lees hier meer over hen.