Bijbelverspreiding

Een van de belangrijkste taken van Bonisa is het verspreiden van Bijbels onder meerdere bevolkingsgroepen in China. De in het Mandarijn-Chinees vertaalde Kinderbijbel mag inmiddels haar weg weten onder de vele miljoenen kinderen en jongeren. Ook zijn we betrokken bij het vertalen van andere christelijke lectuur voor de Chinese kerk.

Bijbels in China: Broodnodig!

Evangelisten

Al vele jaren ondersteunt Bonisa evangelisten die opgeleid worden aan één van de Bijbelscholen. Ook wordt er samengewerkt met het bouwen of verbouwen van één van de benodigde gebouwen. Door de enorme groei van het aantal studenten moet er regelmatig uitbreiding plaatsvinden.

Dagelijks trekken ze er op uit, de 'barefoot evangelisten'. Hoog de bergen in, soms dagenlang van huis om het Evangelie verder te brengen. 

Mefiboseth

Op meerdere plaatsen zijn er wees- en gehandicaptentehuizen waarbij Bonisa betrokken is. Er zijn helaas nog steeds veel weeskinderen in China zowel in de grote steden als op het platteland. Zij worden opgevangen en liefdevol verzorgd.

Gehandicapten daglijks begeleiden en onderwijzen is een specialisme. In een land als China worden deze nauwelijks geaccepteerd.