Welkom Jongelui

"Gaat dan heen, onderwijst al de volken" Dat is nogal een opdracht, die de Heere Jezus gaf aan maar 11 discipelen. Onmogelijk? In Zijn kracht mogen we dit werk nog steeds doen!

Of jij kan helpen? Jazeker! Elke dag mag je je handen vouwen en bidden of al dit werk gezegend mag worden. Want ook een Chinees moet horen dat er Eén Naam onder de hemel gegeven is door wie ze zalig moeten worden.

China:

Honderden miljoenen mensen in bruisend grote steden, eindeloos hoge bergen en ondoordringbare oerwouden. China: een land met 1,3 miljard inwoners. Op deze site lees je waarom wij ons werk doen in dit land.

Welkom bij Bonisa jongeren!           

Wil jij helpen?

"Laat de kinderen tot Mij komen"; een bekende uitspraak die jullie allemaal kennen. Miljoenen leeftijdsgenoten hebben geen Bijbel, laat staan een Kinderbijbel.Wil jij helpen met het verspreiden van Bijbels en Kinderbijbels in China?

Primrose


Christelijk onderwijs in China! Huisgemeenten in China hebben onze hulp gevraagd bij de opleiding van christen docenten. Kinderen in China kunnen nu alleen naar 'staatsscholen'.

Lees verder »