Volkstammen

China telt officieel 56 erkende volken in de Volksrepubliek. Deze volken bestaan uit totaal 517 stammen. Per volk dus meerdere stammen. Van deze 517 stammen zijn er tot op vandaag 428 gedeeltelijk of zelfs helemaal niet bereikt met het Evangelie. Er zijn zelfs nog stammen waarvan de gesproken taal niet bekend is. Dit betekent dat 82,5% van deze volken onbereikt is.

Lisu / Miao

De belangrijkste bevolkingsgroep waar Bonisa nauwe banden mee heeft zijn de Lisu's en de Miao's die leven in de hooggelegen bergdorpen in zuidwest China. James Fraser was de eerste zendeling die voor de Lisu's een eigen taal op schrift zette en het Nieuwe Testament in het Lisu schirft heeft vertaald. Zijn naam wordt nog steeds met dankbaarheid genoemd.

Oeigoeren

In het noordwesten van China wonen van oorsprong Oeigoeren en andere niet Chiense volken als Kazachen en Kirkiz bevolking. Dit deel van China is ten tijde van de Mantsjoe regering ingelijfd bij het grote Chinese rijk. De  Oeigoeren zijn van oorsprong van Turkse afkomst. Deze bevolkingsgroep bestaat uit 10 miljoen mensen. Daarnaast zijn er veel Han Chinezen naar dit deel van het land gedeporteerd. Dit blijft niet altijd zonder gevolgen en de nodige onrust onder de diverse bevolkingsgroepen. Juist in dit deel zijn tentenmakers actief met hun werk.