Religies in China

Al voor onze jaartelling was China een beschaving. Het kent al meer dan 6.000 jaar geleden een dynastie. Al voor de geboorte van Christus kende China het Confucianisme en het Taoisme als godsdienst. Tot op de dag van vadaag is de invloed van deze godsdiensten waarneembaar in de Chinese samenleving.

 

Drie Zelf Kerk

In 1950 hebben de Chinese kerken het “Drie-Zelf-beginsel” aanvaard. Dat houdt in zelfstandigheid, zelfbestuur en zelfuitbreiding. Een deel  van de protestantse  christenen in China is lid van de Drie-Zelf-kerk, die officieel erkend is en onder controle staat van de overheid. Veel protestantse christenen behoren echter tot de, niet erkende, huiskerken, omdat ze vinden dat de Drie-Zelf-beweging door overheidsinmenging geen zuivere christelijke kerk kan zijn.

Huisgemeenten

Toen in de jaren 50 van de vorige eeuw alle zendelingen het land uit werden gezet, waren de contacten met de kerk in China verbroken. Vanwege het aanvaarden van het Drie Zelf beginsel kon een groot deel van de Chinese christenen zich niet langer meer verenigen met de kerk in China. Zij gaat vanaf dat moment "ondergronds" en onstaan de huisgemeenten.