Primrose


Christelijk onderwijs in China! Huisgemeenten in China hebben onze hulp gevraagd bij de opleiding van christen docenten. Kinderen in China kunnen nu alleen naar 'staatsscholen'.

De Chinese kerk heeft bijna alle facetten van de Chinese gemeenschap beïnvloed, behalve één ding: het onderwijs. Dit is ingrijpend. De meeste Chinese gelovigen moeten hun kinderen telkens weer naar scholen sturen die onder leiding van de Chinese overheid staan. De meeste leerstof weerspiegelt de communistische ideologie. De (huis)gemeenten vragen dringend hulp bij Bijbels onderwijs voor hun kinderen op hun eigen scholen. Daarvoor zijn christen-onderwijzers nodig. ouw jij mee aan de toekomst van christelijk onderwijs voor Chinese kinderen?

“Uit den mond der jonge kinderen ....... hebt Gij U lof toebereid”

Voor slechts € 40,00 kan één student een maand lang onderwijs op Bijbelse grondslag volgen.